fLy Me ThE tO tHe MoOn

认真你就输了

c0010764_1319322.jpg


c0010764_13243085.jpg


c0010764_13244047.jpg


c0010764_13244950.jpg


其实人和人的交往也就这么回事
xq这句话说的实在好

认真你就输了

做人真心不能太认真,别人的随意纷纷秒秒都戳在你的点上
斤斤计较之后就变成你这个人那么死脑筋
这种时候笑就可以了是真理


但是我做不到

就是做不到


所以一了百了
[PR]
# by amajy | 2011-10-04 13:18 | 午前三時の太陽光線

迷途

c0010764_1394037.jpg


c0010764_1310452.jpg


c0010764_13102413.jpg


c0010764_13114944.jpg


c0010764_13125819.jpg

[PR]
# by amajy | 2011-10-02 13:07 | 午前三時の太陽光線

这个日记本已经只有照片了

c0010764_1305721.jpg


c0010764_131227.jpg


c0010764_1322277.jpg


c0010764_1351966.jpg


我觉得我的语言表达能力退化到一个境界了
[PR]
# by amajy | 2011-10-01 13:00 | 午前三時の太陽光線

依然在威尼斯

c0010764_12572880.jpg


c0010764_12575353.jpg


c0010764_12581693.jpg


c0010764_12582928.jpg


c0010764_12584261.jpg


于是我又想起来更新了……
[PR]
# by amajy | 2011-09-30 12:53 | 午前三時の太陽光線

水上巴士上

c0010764_17173271.jpg


c0010764_17192544.jpg


c0010764_17193795.jpg


c0010764_1723373.jpg

[PR]
# by amajy | 2011-09-29 16:47 | 午前三時の太陽光線

中转

c0010764_16472839.jpg

[PR]
# by amajy | 2011-09-28 16:35 | 午前三時の太陽光線

jiuliet my love

c0010764_16265033.jpg


c0010764_16361695.jpg

[PR]
# by amajy | 2011-09-27 16:18 | 午前三時の太陽光線