fLy Me ThE tO tHe MoOn

再游鼓浪屿


和完全不同的一批人在一次去了鼓浪屿看到的景色也完全不一样呢

不过相对的轻松很多……


c0010764_1833341.jpg


c0010764_1811245.jpg


c0010764_18122043.jpg


c0010764_18113743.jpg


c0010764_1816126.jpg

[PR]
by amajy | 2010-04-16 18:16 | 午前三時の太陽光線